Skrytá tajemství řádu
Stanovy aliance a nábor
Členové řádu
Vítězná tažení
Ř.O. VIPA. Řád Okřídlených je založen na principech čestného jednání a teamové spolupráci. Vyjímkou jsou porušení smluvně zaručených věcí a srážka s blbcem, ale i zde dvakrát myslím a pak jednou řežu mečem nebo kouzlím.

B. Člen by se měl podřídit se strategií řádu určovanou především velitelem řádu.

C. Člen by měl dodržovat mezialianční smlouvy o spolupráci či míru bez ohledu na vlastní prospěch.

D. Dodržování lokálních smluv je na každém zvlášť, ale v zájmu řádu doporučuji dodržovat.

E. Člen řádu by měl dodržovat právě jeden nick v právě jedné lize, mulťačení se toleruje pouze pokud člen řádu nemá čas odehrávat a nemá adekvátní náhradu zvenčí.

F. Člen řádu by se mohl a možná i měl podělit na aliančním foru o svoje zážitky, problémy a činy.

G. Pokud by stálý člen řádu chtěl založit alianci s názvem Řád Okřídlených, tak může, ale musí bedlivě dbát na její pověst.

H. Spoléhám na čestnost a soudnost každého člena řádu jakožto samostatně myslícího a jednajícího člověka.


Griffins


Nábor
Black list
Fun Black list
Dark Elf